ערימות

סדרת מערך דיודות הלייזר זמינה במערכים אופקיים, אנכיים, מצולעים, טבעתיים ומיני מוערמים, המולחמים יחד באמצעות טכנולוגיית הלחמה קשיחה של AuSn.עם המבנה הקומפקטי, צפיפות ההספק הגבוהה, הספק שיא גבוה, האמינות הגבוהה והחיים הארוכים, מערכי הלייזר של הדיודות יכולים לשמש בהארה, מחקר, איתור ומקורות משאבה והסרת שיער במצב העבודה QCW.