1.5 מיקרומטר סיבים לייזר

1.5 מיקרומטר סיבים לייזר

ללייזר הדופק סיבים יש את המאפיינים של תפוקת שיא גבוהה ללא פולסים קטנים (תת-פולסים), כמו גם איכות קרן טובה, זווית סטייה קטנה וחזרה גבוהה. עם אורכי הגל השונים, המוצרים בסריס זה משמשים בדרך כלל בטמפרטורת הפצה שדה מיפוי חיישן, רכב וחישה מרחוק.