עֲדָשָׁה

זוגות גלגלי רכבת הם המפתח להבטחת תפעול בטוח של רכבות.בתהליך של השגת ייצור אפס פגמים, יצרני ציוד רכבת חייבים לשלוט בקפדנות על כל שלב בתהליך הייצור, ותפוקת עקומת ההתאמה בלחיצה מהמכונה לציוד הגלגלים היא אינדיקטור חשוב לאיכות הרכבת ערכות הגלגלים. היישומים העיקריים של סדרת מוצרים זו היא בתחום תאורה ובדיקה.